Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

Terminy wywiadówek w r.szk. 2019/2020

12 września 2019r.

-klasy I-III zebranie ogólne z dyrekcją szkoły w auli szkoły o godz.16.30, oraz spotkanie z wychowawcą,

-wybór Rady Rodziców, komitet studniówkowy

-spotkanie z pedagogiem szkoły na temat edukacji włączającej dla rodziców uczniów niepełnosprawnych, z opiniami i orzeczeniami PPP o  godz.17.30

07 listopada 2019r.

Spotkania z rodzicami uczniów klas I-III (konsultacje) o godz.16.30

 

12 grudnia 2019r.

klasy I-II -konsultacje dla rodziców;

klasy III -wywiadówka; informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, w tym  zagrożeniach oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniem;

09 stycznia 2020r.

klasy I-III -wywiadówka; informacje o wynikach klasyfikacji śródrocznej

26 marca 2020r. 

klas I-II -konsultacje dla rodziców;

klasy III -wywiadówka; informacje o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych

21 maja 2020r.

informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas I-II

1 czerwca 2020r.

informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych uczniów klas I-II; konsultacje przez e-dziennik

logo

Wyszukiwarka