Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

wiarygodna szkola thumbWiarygodne Liceum

Nasze Liceum uzyskało tytuł „Wiarygodna Szkoła”! Przyznany nam Certyfikat Wiarygodności  jest dowodem spełnienia kryteriów właściwego poziomu edukacyjnego i bezpieczeństwa placówki  oraz  potwierdzeniem wysokich standardów  jej funkcjonowania.

Dzięki wysokiemu wskaźnikowi EWD (edukacyjna wartość dodana) możemy mówić o znaczących postępach w nauce naszych uczniów. To bardzo cieszy i stanowi istotną informację dla nauczycieli - informację wyznaczającą kierunki i płaszczyzny dalszych działań edukacyjnych. Tym sukcesom sprzyja z pewnością odpowiednia baza naukowa, która również była brana pod uwagę w programie  projektu. No cóż, inwestycje w uczniów procentują- zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, Politechnice Wrocławskiej, udział w wielu projektach edukacyjnych, wymianach międzynarodowych przynoszą wymierne efekty.
Szkoła jest ponadto miejscem bezpiecznym. Przeprowadzone kontrole oraz niedawna  akcja straży pożarnej potwierdziły wysoki stopień bezpieczeństwa jaki  zapewnia placówka swoim uczniom i pracownikom. Na koniec warto zacytować pomysłodawców i organizatorów projektu, którzy jasno sprecyzowali jego cele:
        „Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.”

certyfikat wiarygodna szkola2