Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

Uczelnie wyższe - linkilogo

 

Częstochowa

Politechnika Częstochowska

Wyższa Szkoła Pedagogiczna

 

Dęblin

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

 

Gdańsk

Akademia Medyczna

Akademia Muzyczna

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Politechnika Gdańska

Uniwersytet Gdański

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

 

Gdynia

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Akademia Morska

 

Gliwice

Politechnika Śląska

 

Katowice

Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

Akademia Wychowania Fizycznego

Śląska Akademia Medyczna / Śląski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Śląski

 

Kraków

Akademia Ekonomiczna

Akademia Muzyczna

Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego  

Papieska Akademia Teologiczna

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Uniwersytet Jagielloński

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna

 

Lublin

Akademia Medyczna im. prof. Feliksa Skubiszewskiego

Akademia Rolnicza

Politechnika Lubelska

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacj

 

Łódź

Akademia Muzyczna

Akademia Sztuk Pięknych

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera

Politechnika Łódzka

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Medyczny

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

 

Opole

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa

Politechnika Opolska

Uniwersytet Opolski

 

Poznań

Akademia Ekonomiczna

Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego

Akademia Muzyczna

Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego

Akademia Sztuk Pięknych / Uniwersytet Artystyczny

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego

Politechnika Poznańska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

 

Szczecin

Akademia Morska

Pomorski Uniwersytet Medyczny

Uniwersytet Szczeciński

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

 

Szczytno

Wyższa Szkoła Policji

 

Toruń

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 

Warszawa

Akademia Medyczna w Warszawie / Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademia Muzyczna w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

Politechnika Warszawska

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego

Uniwersytet Warszawski

Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Cła i Logistyki

Wyższa Szkoła Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna

Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

 

Wrocław

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego / Uniwersytet Ekonomiczny

Akademia Medyczna / Uniwersytet Medyczny

Akademia Muzyczna

Akademia Rolnicza / Uniwersytet Przyrodniczy

Akademia Sztuk Pięknych

Akademia Wychowania Fizycznego

Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne

Papieski Fakultet Teologiczny

Politechnika Wrocławska

Uniwersytet Wrocławski

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki