Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

Historia

 

Historia obejmuje wszystkie dziedziny życia i wszystkie epoki. Młodzież II LO w Brzegu pracuje na lekcjach historii różnymi metodami. Nauczyciele starają się zauważyć w każdym Młodym Człowieku talent, dlatego uczniowie na zajęciach wykonują prace rozwijające ich talent, możliwości twórcze np. prace artystyczne przedstawiające herby miast Polski, herby możnych rodów polskich, szlachty polskiej, piszą rozprawki historyczne z zakresu różnych epok i dziedzin życia, uczą się podczas prezentacji rozmowy ze słuchaczami, poszerzają swoją wiedzę i uczestniczą w konkursach, olimpiadach, turniejach odnosząc sukcesy. Zdobywają wiedzę z podręcznika oraz materiałów źródłowych, ilustracyjnych, gazet historycznych oraz reprintów, także oglądają filmy o tematyce historycznej i dokumantalne.

Przedstawiamy Wam dla przykładu kilka prac przygotowanych przez młodzież II LO w Brzegu.